Program Çıktıları

 1. Program çıktıları:
  1. Nanoteknoloji Yüksek Lisans programında teorik dersler, laboratuvar çalışmaları ve proje çalışmaları sayesinde ileri seviyede bilgi birikimine sahip olur.
  2. Nanoteknoloji alanında uluslararası seviyede araştırmalar yapma yetisine sahip olur.
  3. Farklı kaynakları kullanarak literatür taraması (bilimsel veritabanları, patent veritabanları) yapabilme yetisine sahip olur ve mevcut sorunların çözümü için literatür taramasını kullanabilecek seviyede bilgiye sahip olur.
  4. Nanoteknoloji alanında, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde hizmet verirken yalnız kendi çalışma alanının değil, diğer disiplinler ile ortak bir iletişim düzlemi oluşturmaya yetecek şekilde bu disiplinlerin bilgi alanlarına aşina olur.
  5. Yürüteceği deneysel çalışmalar ile laboratuvar tecrübesine (farklı deney düzenekleri kurulması ve çok çeşitli analitik cihazlar konusunda teknik bilgi) sahiptir.
  6. Belirli bir deney düzeneği kurulması ve deneysel sonuçların irdelenmesi konusunda yetkinliğe sahip olur.
  7. Nanoteknoloji alanında, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde hizmet verirken ilgili alanlardaki meslek insanları ile çok disiplinli takımlarda çalışabilir; gerektiğinde tek disiplinli takımda görev alır.
  8. Yapılan çalışmaları ilgili insanlara sunabilir.
  9. Yapılan çalışmalarda bilimsellik, ekonomiklik, güvenlik ve estetik gibi temel fen ve mühendislik kriterlerini kullanabilir ve uygulayabilir.
  10. Yenilikçi ve yaratıcı ürünler yapabilecek araştırma kültürüne sahiptir.
  11. Kendi başına bir tez çalışması yürütebilir ve aynı zamanda tez sistematiği ile proje yönetimi konularında da bilgi sahibi olur.
  12. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir.

Başa Dön